indiscriminating

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ความหมายเหมือนกับ: uncritical
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ลำเอียง
คำตรงข้าม: discriminating


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top