indigo

แปลว่า


n คราม
ความหมายเหมือนกับ: indigotin
คำที่เกี่ยวข้อง: สีย้อม
adj สีน้ำเงินม่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: สีคราม

คำที่มี "indigo" ในคำ


indigotin n ครามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top