indictment

แปลว่า


n ข้อกล่าวหา
ความหมายเหมือนกับ: arraignment
คำที่เกี่ยวข้อง: คำฟ้องร้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top