inculpable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีความผิด (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้มลทิน , ไร้ความผิด , ไม่ผิด
คำตรงข้าม: calpable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top