increasing

แปลว่า


n การเพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: expanding
คำที่เกี่ยวข้อง: การต่อเติม , การเสริม
adj ที่เพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: growing
adj ที่เพิ่มมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: additive
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่รุนแรงขึ้น
adj ซึ่งสูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ascending , soaring
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งลอยขึ้นไป , ซึ่งกำลังรุดหน้า

คำที่มี "increasing" ในคำ


increasingly adv อย่างมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: moreค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top