increasing

แปลว่า


n การเพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: expanding
คำที่เกี่ยวข้อง: การต่อเติม , การเสริม
adj ที่เพิ่มขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: growing
adj ที่เพิ่มมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: additive
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่รุนแรงขึ้น
adj ซึ่งสูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ascending , soaring
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งลอยขึ้นไป , ซึ่งกำลังรุดหน้า