incorruptible

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เน่าเปื่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ปรักหักพัง , ซึ่งไม่ผุพัง
คำตรงข้าม: decay , decomposition
adj ซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: honest
คำที่เกี่ยวข้อง: ซื่อสัตย์ , ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้ , ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
คำตรงข้าม: corruptible , dishonest