incorrectness

แปลว่า


n ความไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: wrongness
คำตรงข้าม: correctness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top