incommunicative

แปลว่า


adj ซึ่งปิดปาก
ความหมายเหมือนกับ: close , reticent
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่พูด , ปิดเป็นความลับ , ซ่อนเร้น , ลี้ลับ , แอบแฝง , ลับๆ ล่อๆ