inclusion

แปลว่า


n การผนวก
ความหมายเหมือนกับ: admittance , incorporation
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมเข้าไว้ด้วยกัน
คำตรงข้าม: exclusion