including

แปลว่า


prep รวมทั้ง
ความหมายเหมือนกับ: together with , along with
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมถึง , รวมเข้าด้วย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top