inclasp

แปลว่า


vt โอบกอด (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: enclasp
คำที่เกี่ยวข้อง: กอด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top