incapacitate

แปลว่า


vt ทำให้ไม่สามารถ
ความหมายเหมือนกับ: disable , disqualify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่เหมาะสม , ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
คำตรงข้าม: dispose

คำที่มี "incapacitate" ในคำ


incapacitate for phrv ทำให้ไม่สามารถกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: incapacitate from

incapacitate from phrv ทำให้ไม่สามารถกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: incapacitate forค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top