inboard

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: inwrought
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน
n เรือที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายในเรือ
adv อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเรือหรือเครื่องบิน