in the running

แปลว่า


idm ในการแข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: กำลังแข่งขันและมีโอกาสชนะ

คำที่มี "in the running" ในคำ


be in the running for idm มีค่าคู่ควรกับ
ความหมายเหมือนกับ: be out ofค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top