impudent

แปลว่า


adj ทะลึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: insolent , rude , saucy
คำที่เกี่ยวข้อง: หยาบคาย , ไม่เกรงอกเกรงใจ

คำที่มี "impudent" ในคำ


impudently adv อย่างไม่เกรงใจ
ความหมายเหมือนกับ: insolent , rude , saucy

impudent talk n คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: back talkค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top