improper

แปลว่า


adj ไม่เหมาะสม (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: unbecoming , unsuitable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สมควร
คำตรงข้าม: proper , suitable