imprisonment

แปลว่า


n การจำคุก
ความหมายเหมือนกับ: confinement , immurement
คำที่เกี่ยวข้อง: การกักขัง , การคุมขัง

คำที่มี "imprisonment" ในคำ


life imprisonment n การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: life sentenceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top