imprint

แปลว่า


n ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: colophon
vt ประทับตรา
ความหมายเหมือนกับ: press , stamp
คำที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์
n ผลกระทบ
vi ฝังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์ใจ
n รอยประทับ
ความหมายเหมือนกับ: mark , print
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยพิมพ์

คำที่มี "imprint" ในคำ


imprint on phrv ประทับ
ความหมายเหมือนกับ: imprint with

imprint with phrv ประทับ
ความหมายเหมือนกับ: imprint on

imprinted adj ซึ่งถูกพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: stampedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top