impresario

แปลว่า


n ผู้ควบคุมการแสดง
ความหมายเหมือนกับ: producer , stage director
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้อำนวยการแสดง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top