impregnate

แปลว่า


vt ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ตั้งท้อง , ทำให้มีลูก
vt ทำให้เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive)
ความหมายเหมือนกับ: saturate , soak
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ชุ่มไปด้วย
adj ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: saturated