imposture

แปลว่า


n การปลอมเป็นคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: deceit , deception , hoax
คำที่เกี่ยวข้อง: การหลอกลวง , การต้มตุ๋น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top