imperturbation

แปลว่า


n ความเยือกเย็น
ความหมายเหมือนกับ: calmness , serenity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสงบเงียบ , ความใจเย็น , การไม่วิตกกังวล