imperturbation

แปลว่า


n ความเยือกเย็น
ความหมายเหมือนกับ: calmness , serenity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสงบเงียบ , ความใจเย็น , การไม่วิตกกังวล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top