imperceptive

แปลว่า


adj ที่ไร้ความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: insensible , obtuse


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top