impending

แปลว่า


adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใกล้จะเกิดขึ้น , ใกล้เข้ามา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top