impend

แปลว่า


vi ที่ใกล้เข้ามา (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: approach , hover
คำที่เกี่ยวข้อง: กำลังจะเกิดขึ้น

คำที่มี "impend" ในคำ


impendence adj การใกล้เข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: approach , nearness , proximity

impendent adj ใกล้เข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: approaching , imminent

impending adj ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top