impede

แปลว่า


vt กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hamper , hinder , obstruct
คำที่เกี่ยวข้อง: กั้นขวาง , ขัดขวาง , ขวาง

คำที่มี "impede" ในคำ


impedence n การจวนเจียน
ความหมายเหมือนกับ: imminenceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top