impecunious

แปลว่า


adj อัตคัด (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: penniless , poor
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝืดเคือง , ขัดสน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top