impeach

แปลว่า


vt กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: charge
vt ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: charge