impassible

แปลว่า


adj ซึ่งไร้อารมณ์
ความหมายเหมือนกับ: emotionless , unemotional
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีอารมณ์ , ซึ่งไร้ความรู้สึก
คำตรงข้าม: emotional , passible


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top