imp

แปลว่า


vt ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
n เด็กซุกซน
คำที่เกี่ยวข้อง: เด็กดื้อรั้น
n ภูตน้อย
ความหมายเหมือนกับ: elf , sprite
คำที่เกี่ยวข้อง: ปีศาจน้อย , ภูตตัวเล็กที่เกเร , เทพธิดาน้อย