immortalize

แปลว่า


vt ทำให้ไม่มีวันตาย
ความหมายเหมือนกับ: eternalize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นอมตะ , ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์