immortalize

แปลว่า


vt ทำให้ไม่มีวันตาย
ความหมายเหมือนกับ: eternalize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นอมตะ , ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top