imminent

แปลว่า


adj ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: impending
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจวนเจียน , ซึ่งจวนตัว , ซึ่งหวุดหวิด