imminence

แปลว่า


n การจวนเจียน
ความหมายเหมือนกับ: imminency , impendence
คำที่เกี่ยวข้อง: การจวนตัว , การหวุดหวิด , การจวนแจ , การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น