imminence

แปลว่า


n การจวนเจียน
ความหมายเหมือนกับ: imminency , impendence
คำที่เกี่ยวข้อง: การจวนตัว , การหวุดหวิด , การจวนแจ , การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top