immigrate into

แปลว่า


phrv เข้ามาอยู่ (เพื่อเริ่มชีวิตใหม่)
ความหมายเหมือนกับ: emigrate to
คำที่เกี่ยวข้อง: ย้ายมาอยู่ใน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top