immersion

แปลว่า


n การจุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: dip , bath , subergence
คำที่เกี่ยวข้อง: การแช่
n การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: Christian rite
n การหมกมุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: การมีใจจดจ่อ , การง่วนอยู่กับบางสิ่ง