imaginary

แปลว่า


adj ซึ่งสมมุติขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: fanciful , unreal
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีอยู่จริง

คำที่มี "imaginary" ในคำ


imaginary number n จำนวนจินตภาพ
ความหมายเหมือนกับ: imaginary

imaginary being n สัตว์ประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: monsterค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top