illustrator

แปลว่า


n ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร
ความหมายเหมือนกับ: artist , cartoonist
คำที่เกี่ยวข้อง: คนวาดรูปประกอบ