illusory

แปลว่า


adj จอมปลอม
ความหมายเหมือนกับ: illusive , unreal
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นมายา , เป็นภาพลวงตา , ลวง , ไม่เป็นจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top