illuminating

แปลว่า


adj ซึ่งส่องสว่าง
adj ซึ่งให้ความกระจ่าง
ความหมายเหมือนกับ: exemplary , illustrative
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top