illogical

แปลว่า


adj ไร้เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: irrational , unreasonable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีเหตุผล
คำตรงข้าม: rational , reasonable