ignominy

แปลว่า


n ความอัปยศ
ความหมายเหมือนกับ: disgrace , dishonor
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอับอาย , ความเสื่อมเสีย
คำตรงข้าม: grace , honor