ignoble

แปลว่า


adj ชั่วช้า
ความหมายเหมือนกับ: disgraceful , dishonorable , mean
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่ำทราม , ชั่วร้าย , ร้ายกาจ , อัปรีย์
คำตรงข้าม: honorable , noble