ignition

แปลว่า


n การจุดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: combustion
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการเผาไหม้
n การจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์