igloo

แปลว่า


n บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม
คำที่เกี่ยวข้อง: โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม

รูปภาพ


igloo บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโมบ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม

หมวดคำ