idiotic

แปลว่า


adj โง่เง่า (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: cretinous , imbecilic , moronic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เต็มบาท , ปัญญาอ่อน