ideology

แปลว่า


n แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ความหมายเหมือนกับ: belief , ideas , philosophy
คำที่เกี่ยวข้อง: อุดมการณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top