identify with

แปลว่า


phrv คิดว่าเหมือนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top