icon

แปลว่า


n ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: symbol
n รูปบูชา
ความหมายเหมือนกับ: image
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพบูชา
n รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: symbol