icicle

แปลว่า


n คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: aloofness
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเฉยชา , คนไร้อารมณ์
n แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา
ความหมายเหมือนกับ: ice