iced tea

แปลว่า


n ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา
ความหมายเหมือนกับ: herb tea , pekoe

รูปภาพ


iced tea ชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวาชาดำชั้นดีจากศรีลังกา อินเดียและชวา

หมวดคำ